Đăng ký cập nhật


Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 975 MB


Trình bày: Nightwish
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 518 MB


Trình bày: Ayako Hosokawa
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 344 MB


Trình bày: Paul Mauriat
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1983
Kích thước: 344 MB


Trình bày: Various Artists
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2010
Kích thước: 301MB/333MB


Trình bày: Anne Bisson
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 282 MB


Trình bày: Hoàng Oanh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1988
Kích thước: 462MB/462MB


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2011
Kích thước: 405MB/449MB


Trình bày: Hoàng Oanh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1992
Kích thước: 466MB/507MB


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2011
Kích thước: 384MB/385MB


Trình bày: Patricia Barber
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 1.28 GB


Trình bày: Amber Rubarth
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Năm phát hành: 2016
Kích thước: 1.49 GB


Trình bày: Allan Taylor
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2010
Kích thước: 823 MB


Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2015
Kích thước: 312MB/335MB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 2.92 GB


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 374 MB


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1995
Kích thước: 373MB/400MB


Trình bày: Hương Lan
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1989
Kích thước: 409MB/431MB


Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac/NRG
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 456MB/447MB


Trình bày: Hương Lan
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 367MB/398MB


Trình bày: Tuấn Vũ
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2010
Kích thước: 318MB/379MB


Trình bày: Tuấn Ngọc
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2005
Kích thước: 358MB/383MB
Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối