Đăng ký cập nhật
Ca khúc: You Can Win If You Want
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: There's Too Much Blue In Missing You
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 197 MB
Ca khúc: The Night Is Yours, The Night Is Mine
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 225 MB
Ca khúc: One In A Million
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 156 MB
Ca khúc: Lucky Guy
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 151 MB
Ca khúc: Do You Wanna
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 179 MB
Ca khúc: Diamonds Never Made A Lady
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 171 MB
Ca khúc: Bells Of Paris
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 174 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul (Remastered)
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Kích thước: 62 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Kích thước: 226 MB
Ca khúc: Tình yêu trả lại trăng sao
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Sương lạnh chiều đông
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Người đi ngoài phố
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Kiếp cầm ca
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 21 MB
Ca khúc: Hoa nở về đêm
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Đêm tâm sự
Trình bày: Lệ Quyên, Thái Châu
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Chuyến tàu hoàng hôn
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Cho vừa lòng em
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Chiều cuối tuần
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Ca khúc: Câu chuyện đầu năm
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Ai cho tôi tình yêu
Trình bày: Lệ Quyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: When You Say Nothing At All
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Trang đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang sau Trang cuối