quảng cáo inox mạ vàng

Yao Si Ting - The Best Of Yao Si Ting (2009) (24bit/88.2kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Yao Si Ting
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/88.2kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 1.44 GB
Danh sách:
01. Yao Si Ting - Hotel California
02. Yao Si Ting - I swear
03. Yao Si Ting - It's Not Goodbye
04. Yao Si Ting - Scarborough Fair
05. Yao Si Ting - Walking In The Air
06. Yao Si Ting - Starry Starry Night
07. Yao Si Ting - Where's My Love
08. Yao Si Ting - Last Christmas
09. Yao Si Ting - Proud of You
10. Yao Si Ting - Truly Madly Deeply
11. Yao Si Ting - No Matter What
12. Yao Si Ting - The Sound Of Silence
13. Yao Si Ting - Woman In Love
14. Yao Si Ting - Skellig
15. Yao Si Ting - Betrayal
16. Yao Si Ting - I Cry
17. Yao Si Ting - How Did I Fall In Love With You


Download Now


Updated by admin, TG: 24/11/2016 15:33
Đăng ký cập nhật
Fanpage