quảng cáo inox mạ vàng

Xuân tha hương, xuân lạc xứ (1992) - Chế Linh [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Mùa Xuân của Mẹ - Chế Linh
2 Mùa Xuân lá khô - Chế Linh
3 Mùa Xuân đó có em - Chế Linh
4 Xuân này con không về - Chế Linh
5 Mùa Xuân trong thư em - Chế Linh
6 Tôi sẽ về - Chế Linh
7 Đan áo mùa Xuân - Chế Linh
8 Đồn vắng chiều Xuân - Chế Linh
9 Tôi chưa có mùa Xuân - Chế Linh
10 Xuân quê hương, Xuân lạc xứ - Chế Linh

Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac
Release: 1992
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 324 MB


Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage