quảng cáo inox mạ vàng

[TNCD] Bằng Kiều - Mắt biếc (2004) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 465MB/499MB
Danh sách:
01. Bằng Kiều - Lệ đá
02. Bằng Kiều - Xin còn gọi tên nhau
03. Bằng Kiều - Hạ trắng
04. Bằng Kiều - Măt biếc
05. Bằng Kiều - Thà như giọt mưa
06. Bằng Kiều - Dấu tình sầu
07. Bằng Kiều - Như chiếc que diêm
08. Bằng Kiều - Rồi mai tôi đưa em
09. Bằng Kiều - Thu hát cho người
10. Bằng Kiều - Phôi pha
11. Bằng Kiều - Bài không tên số 2
Bonus tracks:
12. Lệ đá (beat)
13. Dấu tình sầu (beat)


FLAC

Download Now


NRG

Download Now


Updated by admin, TG: 21/11/2016 14:47
Đăng ký cập nhật
Fanpage