quảng cáo inox mạ vàng

Tình Em - Thu Minh [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Sông lô - Thu Minh
2 Gửi nắng cho em - Thu Minh
3 Thời hoa đỏ - Thu Minh
4 Con kênh xanh xanh - Thu Minh
5 Thuyền và biển - Thu Minh
6 Bóng cây Kơ-Nia - Thu Minh
7 Đêm nay anh ở đâu - Thu Minh
8 Tình em - Thu Minh
9 Hà nội mùa thu - Thu Minh
10 Nhớ thành phố hoa đào - Thu Minh

Trình bày: Thu Minh
Định dạng: Flac
Release: 2005
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 342 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 02/01/2013 14:58
Phân loại: , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage