quảng cáo inox mạ vàng

Thiên Đàng (Emerald) - Thu Minh [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Hương Thơm Diệu Kỳ - Thu Minh
2 Ngày Của Tôi - Thu Minh
3 Vì Em Chính Là Em - Thu Minh
4 Dế Wellcome - Thu Minh
5 Thiên Đàng - Thu Minh
6 Chuông Gió - Thu Minh
7 Hoang Vắng - Thu Minh
8 Bóng Mây Qua Thềm - Thu Minh
9 Xích Lô (New Version) - Thu Minh

Trình bày: Thu Minh
Định dạng: Flac
Release: 2006
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 306 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 30/12/2012 16:57
Phân loại: , , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage