quảng cáo inox mạ vàng

The Strokes - Is This It (24bit/96kHz Vinyl Rip) (2001) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: The Strokes
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2001
Kích thước: 799 MB
Danh sách:
Slide A:
01. The Strokes - Is This It
02. The Strokes - The Modern Age
03. The Strokes - Soma
04. The Strokes - Barely Legal
05. The Strokes - Someday

Slide B:
01. The Strokes - Alone, Together
02. The Strokes - Last Nite
03. The Strokes - Hard To Explain
04. The Strokes - New York City Cops
05. The Strokes - Trying Your Luck
06. The Strokes - Take It Or Leave It


Download Now

Updated by admin, TG: 04/02/2017 09:30
Đăng ký cập nhật
Fanpage