quảng cáo inox mạ vàng

Danh sách:
1 Yêu Lại Từ đầu - Khắc Việt
2 Rất Gần Rất Xa - Khắc Việt
3 đi Tìm Tình Yêu - Khắc Việt
4 đừng Quên Anh - Khắc Việt
5 Như Vậy Nhé - Khắc Việt
6 Người Về Nơi đâu - Khắc Việt
7 Em Thế Nào - Khắc Việt
8 Cám ơn em - Khắc Việt
Bonus:
9 Quên - Khắc Việt
10 Như Vậy Nhé Beat - Khắc Việt

Trình bày: Khắc Việt
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 298 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage