quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2008
Kích thước: 400MB/394MB
Ca khúc: Hạnh phúc
Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Anh vẫn còn yêu em
Trình bày: Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Cõi tình
Trình bày: Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Đêm cô đơn
Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Nơi thời gian ngừng lại
Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Đoản khúc cuối cho em
Trình bày: Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Như giấc chiêm bao
Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Nơi thời gian ngừng lại
Trình bày: Lệ Quyên, Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Anh nhớ em
Trình bày: Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Như Giấc Chiêm Bao
Trình bày: Lệ Quyên ft. Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Nơi thời gian ngừng lại
Trình bày: Lệ Quyên ft. Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Hạnh phúc
Trình bày: Lệ Quyên ft. Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Đêm cô đơn
Trình bày: Lệ Quyên ft. Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Danh sách:
1 Tìm Lại Bầu Trời - Tuấn Hưng
2 Sẽ Không Còn Nữa - Tuấn Hưng
3 In The Club - Tuấn Hưng
4 You're My Everything - Tuấn Hưng
5 Anh Sẽ Vui ... Nếu - Tuấn Hưng
6 Tìm Lại Bầu Trời (Instrumental) - Tuấn Hưng
7 Sẽ Không Còn Nữa (Instrumental) - Tuấn Hưng
8 In The Club (Instrumental) - Tuấn Hưng
9 You're My Everything (Instrumental) - Tuấn Hưng
10 Anh Sẽ Vui ... Nếu (Instrumental) - Tuấn Hưng

Trình bày: Tuấn Hưng
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 496 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage