quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 266 MB
Ca khúc: Đồng đội
Trình bày: Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Yêu Hà Nội của tôi
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Vĩnh biệt mùa hè
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Về quê
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Trở về
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Tình yêu trên dòng sông quan họ
Trình bày: Trọng Tấn, Thanh Thanh Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Tình ca mùa xuân
Trình bày: Trọng Tấn, Thanh Hoa
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Ca khúc: Tình ca không lời
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Tình biển
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Tìm trong chiều Hội Lim
Trình bày: Trọng Tấn, Tân Nhàn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Tìm em
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Tiếng đàn bầu
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Thơ tình lính biển
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 21 MB
Ca khúc: Thơ tình của núi
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage