quảng cáo inox mạ vàng

Danh sách:
01 You Make Me Feel So Young - Michael Bublé
02 It’s a Beautiful Day - Michael Bublé
03 To Love Somebody - Michael Bublé
04 Who’s Lovin’ You - Michael Bublé
05 Something Stupid - Michael Bublé feat. Reese Witherspoon
06 Come Dance With Me - Michael Bublé
07 Close Your Eyes - Michael Bublé
08 After All - Michael Bublé feat. Bryan Adams
09 Have I Told You Lately That I Love You (with Naturally 7) - Michael Bublé
10 To Be Loved - Michael Bublé
11 You’ve Got a Friend In Me - Michael Bublé
12 Nevertheless (I’m In Love With You) - Michael Bublé feat. The Puppini Sisters
13 I Got It Easy
14 Young At Heart

Trình bày: Michael Bublé
Định dạng: m4a
iTunes: M4A AAC (LC) VBR 256 Kbps
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 90 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage