quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 942 MB


Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 975 MB
Ca khúc: California Dreaming
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 71 MB
Ca khúc: Love Will Keep Us Alive
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 97 MB
Ca khúc: I Will Survive
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 70 MB
Ca khúc: Cry Me A River
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 96 MB
Ca khúc: Perfect
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 89 MB
Ca khúc: What A Difference A Day Made
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 73 MB
Ca khúc: You Make Me Feel Like A Natural Woman
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 68 MB
Ca khúc: September
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 77 MB
Ca khúc: (They long to be) Close to you
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 66 MB
Ca khúc: Something
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 62 MB
Ca khúc: Billie Jean
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 73 MB
Ca khúc: You've Got A Friend
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 83 MB
Ca khúc: Desperado
Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 68 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage