quảng cáo inox mạ vàng

Danh sách:
1 Like A Knife - Secondhand Serenade
2 Fall For You - Secondhand Serenade
3 Maybe - Secondhand Serenade
4 Stranger - Secondhand Serenade
5 Your Call - Secondhand Serenade
6 Suppose - Secondhand Serenade
7 A Twist In My Story - Secondhand Serenade
8 Why - Secondhand Serenade
9 Stay Close, Don't Go - Secondhand Serenade
10 Pretend - Secondhand Serenade
11 Goodbye - Secondhand Serenade
12 - Your Call (Radio Version) - Secondhand Serenade
13 - Fall For You (Acoustic) - Secondhand Serenade
14 - Like A Knife (Acoustic) - Secondhand Serenade
15 - Last Time - Secondhand Serenade
16 - Fix You (Coldplay Cover) - Secondhand Serenade

Trình bày: Secondhand Serenade
Định dạng: Flac
Release: 2009
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 423 MB
Ca khúc: Fall For You
Trình bày: Secondhand Serenade
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 18 MB
Danh sách:
1 Like A Knife - Secondhand Serenade
2 Fall For You - Secondhand Serenade
3 Maybe - Secondhand Serenade
4 Stranger - Secondhand Serenade
5 Your Call - Secondhand Serenade
6 Suppose - Secondhand Serenade
7 A Twist In My Story - Secondhand Serenade
8 Why - Secondhand Serenade
9 Stay Close, Don't Go - Secondhand Serenade
10 Pretend - Secondhand Serenade
11 Goodbye - Secondhand Serenade

Trình bày: Secondhand Serenade
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 293 MB
Danh sách:
1 Distance - Secondhand Serenade
2 Something More - Secondhand Serenade
3 Stay Away - Secondhand Serenade
4 You And I - Secondhand Serenade
5 Is There Anybody Out There - Secondhand Serenade
6 Reach For The Sky - Secondhand Serenade
7 Only Hope - Secondhand Serenade
8 So Long - Secondhand Serenade
9 World Turns - Secondhand Serenade
10 Nightmares - Secondhand Serenade
11 Hear Me Now (Feat. Juliet Simms) - Secondhand Serenade

Trình bày: Secondhand Serenade
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 287 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage