quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2016
Kích thước: 302MB/284MB
Ca khúc: Hà Nội ngày tháng cũ
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 286 MB
Ca khúc: Tiễn em
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 179 MB
Ca khúc: Đánh thức tầm xuân
Trình bày: Hồng Nhung, Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: Bống bồng ơi (live)
Trình bày: Hồng Nhung, Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 42 MB
Ca khúc: Bống bồng ơi
Trình bày: Hồng Nhung, Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Ca khúc: Điều ta đang có
Trình bày: Hồng Nhung, Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Ca khúc: Vì yêu em
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Vẫn còn mùa xuân cho em
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Từ giã em
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Trở về mái nhà xưa
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Trái tim lầm lỡ
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Tôi muốn hỏi tại sao
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Ca khúc: Tiếng sóng
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Sao đành phụ tôi
Trình bày: Quang Dũng
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage