quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Phi Nhung, Mạnh Hùng
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: ?
Kích thước: 358MB/378MB


Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2013
Kích thước: 423MB/445MB
Ca khúc: Buồng cau quê ngoại (tân cổ)
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 63 MB
Ca khúc: Phượng buồn
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB
Ca khúc: Phải duyên hay nợ
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Liên khúc Lan và Điệp
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 100 MB
Ca khúc: Đò tình lỡ chuyến
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Ca khúc: Chiếc áo người thương
Trình bày: Mạnh Quỳnh, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 43 MB
Ca khúc: Đường về 2 thôn
Trình bày: Phi Nhung, Kim Tử Long
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 52 MB
Ca khúc: Đường về 2 thôn
Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Tình người viễn xứ
Trình bày: Trường Vũ, Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Xua đi huyền thoại
Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Xin yêu tôi bằng cả tình người
Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Xin anh giữ trọn tình quê
Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Vườn tao ngộ
Trình bày: Phi Nhung
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage