quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Cassette Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 1 GB


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 681 MB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 2.12 GB


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1980
Kích thước: 2.2 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 2.92 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành:
Kích thước: 1.7 GB
Ca khúc: You Can Win If You Want
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: There's Too Much Blue In Missing You
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 197 MB
Ca khúc: The Night Is Yours, The Night Is Mine
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 225 MB
Ca khúc: One In A Million
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 156 MB
Ca khúc: Lucky Guy
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 151 MB
Ca khúc: Do You Wanna
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 179 MB
Ca khúc: Diamonds Never Made A Lady
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 171 MB
Ca khúc: Bells Of Paris
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 174 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul (Remastered)
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Kích thước: 62 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage