quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2007
Kích thước: 298 MB
Ca khúc: Gửi em ở cuối Sông Hồng
Trình bày: Trọng Tấn, Thanh Hoa
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Gửi em chiếc nón bài thơ
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Giếng quê
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Giã bạn đêm trăng
Trình bày: Trọng Tấn, Thanh Thanh Hiền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Gặp nhau trong rừng mơ
Trình bày: Trọng Tấn, Tân Nhàn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Gần lắm Trường Sa
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Em ở nơi đâu
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Đường Trường Sơn xe anh qua
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 23 MB
Ca khúc: Đồng đội
Trình bày: Trọng Tấn, Việt Hoàn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Ca khúc: Dáng đứng Việt Nam
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 24 MB
Ca khúc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
Trình bày: Trọng Tấn, Thanh Hoa
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 17 MB
Ca khúc: Cùng hành quân giữa mùa xuân
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 22 MB
Ca khúc: Chuyện tình của biển
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Chiều nắng
Trình bày: Trọng Tấn
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage