quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 2.12 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 2.92 GB


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành:
Kích thước: 1.7 GB
Ca khúc: You Can Win If You Want
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: There's Too Much Blue In Missing You
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 197 MB
Ca khúc: The Night Is Yours, The Night Is Mine
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 225 MB
Ca khúc: One In A Million
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 156 MB
Ca khúc: Lucky Guy
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 151 MB
Ca khúc: Do You Wanna
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 179 MB
Ca khúc: Diamonds Never Made A Lady
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 171 MB
Ca khúc: Bells Of Paris
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 174 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul (Remastered)
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Kích thước: 62 MB
Ca khúc: You're My Heart, You're My Soul
Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 226 MB
Danh sách:
CD 1:
01. You're My Heart You're My Soul - Modern Talking
02. Geronimo's Cadillac - Modern Talking
03. Cheri Cheri Lady - Modern Talking
04. Atlantis Is Calling - Modern Talking
05. Brother Louie - Modern Talking
06. Let's Talk About Love - Modern Talking
07. Jet Airliner - Modern Talking
08. You Can Win If You Want [Special Dance Version] - Modern Talking
09. With a Little Kiss - Modern Talking
10. Lady Lai - Modern Talking
11. Romantic Warriors - Modern Talking
12. In 100 Years - Modern Talking
13. Who Will Save the World - Modern Talking
14. Diamonds Never Made a Lady - Modern Talking
15. Stranded in the Middle of Nowhere - Modern Talking
16. Just Like an Angel - Modern Talking
17. No. 1 Hit Medley: You're My Heart, You're My Soul/You Can Win If ... - Modern Talking

CD 2:
01. Win the Race - Modern Talking
02. Ready for the Victory - Modern Talking
03. You Are Not Alone - Modern Talking
04. Sexy Sexy Lover - Modern Talking
05. I'm Gonna Be Strong - Modern Talking
06. Don't Take Away My Heart - Modern Talking
07. Brother Louie [New Version] - Modern Talking
08. No Face, No Name, No Number - Modern Talking
09. Last Exit to Brooklyn - Modern Talking
10. You're My Heart, You're My Soul [Modern Talking Mix '98] - Modern Talking
11. China in Her Eyes - Modern Talking
12. Witchqueen of Eldorado - Modern Talking
13. Juliet - Modern Talking
14. We Take the Chance - Modern Talking
15. Doctor for My Heart - Modern Talking
16. Give Me Peace on Earth - Modern Talking
17. Space Mix '98: Cheri Cheri Lady/Brother Louie/You Can Win If You Want - Modern Talking

Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Release: 2003
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.09 GB
Danh sách:
CD 1:
01. You're My Heart, You're My Soul (84er Single Version) - Modern Talking
02. You Can Win If You Want (84er Special Single Remix) - Modern Talking
03. Diamonds Never Made A Lady - Modern Talking
04. Do You Wanna - Modern Talking
05. Lucky Guy - Modern Talking
06. Cheri, Cheri Lady (Special Dance Version) - Modern Talking
07. With A Little Love (UK 12 Inch Version) - Modern Talking
08. Wild Wild Water - Modern Talking
09. You're The Lady Of My Heart - Modern Talking
10. Heaven Will Know - Modern Talking
11. Don't Give Up - Modern Talking
12. Brother Louie (Special Long Version) - Modern Talking
13. Just We Two (Mona Lisa) - Modern Talking
14. Doctor For My Heart - Modern Talking
15. Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love (Extended Version) - Modern Talking
16. Angie's Heart - Modern Talking
17. Thomas Anders – Es geht mir gut heut' Nacht) - Modern Talking
18. Ryan Simmons – Lucky Guy (Radio Version) - Modern Talking
19. Ryan Simmons – The Night Is Yours, The Night Is Mine) - Modern Talking

CD 2:
01. Geronimo's Cadillac (Long Vocal Version) - Modern Talking
02. Riding On A White Swan - Modern Talking
03. Sweet Little Sheila - Modern Talking
04. Lonely Tears In Chinatown - Modern Talking
05. Give Me Peace On Earth - Modern Talking
06. Jet Airliner (Fasten-Seat-Belt-Mix) - Modern Talking
07. Don't Worry - Modern Talking
08. Romantic Warriors - Modern Talking
09. Arabian Gold - Modern Talking
10. Operator Gimme 6 0 9 - Modern Talking
11. You And Me - Modern Talking
12. Charlene - Modern Talking
13. In 100 Years (Long Version – Future Mix) - Modern Talking
14. Don't Let It Get You Down - Modern Talking
15. Who Will Save The World - Modern Talking
16. A Telegram To Your Heart - Modern Talking
17. Don't Lose My Number - Modern Talking
18. Locomotion Tango - Modern Talking
19. Good Girls Go To Heaven – Bad Girls Go To Everywhere - Modern Talking
20. In 100 Years (Reprise) - Modern Talking

CD 3:
01. You're My Heart, You're my Soul (Classic Mix '98) - Modern Talking
02. Brother Louie (New Version) - Modern Talking
03. Anything Is Possible (New Hit '98) - Modern Talking
04. You Are Not Alone - Modern Talking
05. Sexy Sexy Lover (Vocal Version) - Modern Talking
06. Rouge Et Noire - Modern Talking
07. Can't Get Enough - Modern Talking
08. China In Her Eyes (Vocal Version) - Modern Talking
09. Don't Take Away My Heart (New Vocal Version) - Modern Talking
10. Cosmic Girl - Modern Talking
11. No Face No Name No Number - Modern Talking
12. Win The Race - Modern Talking
13. Last Exit To Brooklyn - Modern Talking
14. New York City Girl - Modern Talking
15. Ready For The Victory (Radio Version) - Modern Talking
16. Juliet - Modern Talking
17. Mrs. Robota - Modern Talking
18. TV Makes The Superstar (Radio Edit) - Modern Talking
19. I'm No Rockefeller - Modern Talking
20. Everybody Needs Somebody - Modern Talking
21. Space Mix - Modern Talking

Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Release: 2008
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1942 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage