quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Lady Gaga
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 1.4 GB
Danh sách:
CD1:
01. Marry The Night - Lady GaGa
02. Born This Way - Lady GaGa
03. Government Hooker - Lady GaGa
04. Judas - Lady GaGa
05. Americano - Lady GaGa
06. Hair - Lady GaGa
07. ScheiЯe - Lady GaGa
08. Bloody Mary - Lady GaGa
09. Black Jesus + Amen Fashion - Lady GaGa
10. Bad Kids - Lady GaGa
11. Fashion Of His Love - Lady GaGa
12. Highway Unicorn (Road To Love) - Lady GaGa
13. Heavy Metal Lover - Lady GaGa
14. Electric Chapel - Lady GaGa
15. The Queen - Lady GaGa
16. You And I - Lady GaGa
17. The Edge Of Glory - Lady GaGa

CD2:
01. Born This Way - Zedd Remix
02. Judas - Goldfrapp Remix
03. The Edge Of Glory - Foster The People Remix
04. You And I - Wild Beasts Remix
05. Marry The Night - The Weeknd & Illangelo Remix
06. Black Jesus + Amen Fashion - Michael Woods Remix
07. Bloody Mary - The Horrors Remix
08. ScheiЯe - Guena LG Club Remix
09. Americano - Gregori Klosman Remix
10. Electric Chapel - Two Door Cinema Club Remix
11. You And I - Metronomy Remix
12. Judas - Hurts Remix
13. Born This Way - Twin Shadow Remix
14. The Edge Of Glory - Sultan & Ned Shepard Remix

Trình bày: Lady GaGa
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.13 GB
Danh sách:
CD1
01. Just Dance - Lady Gaga
02. Just Dance (Trevor Simpson Remix) - Lady Gaga

CD2
01. Poker face - Lady Gaga
02. Poker Face (LLG VS GLG Radio Mix) - Lady Gaga

CD3
01. Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) - Lady Gaga
02. Poker Face (Space Cowboy Remix) - Lady Gaga

CD4
01. Love Game - Lady Gaga
02. Love Game (Robots to Mars Remix) - Lady Gaga

CD5
01. Paparazzi - Lady Gaga
02. Paparazzi (Chu Fu Ghetto House Radio) - Lady Gaga

CD6
01. Bad Romance - Lady Gaga
02. Bad Romance (Bimbo Jones Radio Remix) - Lady Gaga

CD7
01. Telephone feat. Beyoncé
02. Telephone feat. Beyoncé (Alpha Beat Remix)

CD8
01. Alejandro - Lady Gaga
02. Alejandro (Dave Ode Radio Remix) - Lady Gaga

CD9
01. Poker Face (The Cherrytree Session ver.) - Lady Gaga
02. Just Dance (The Cherrytree Session ver.) - Lady Gaga
03. Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (The Cherrytree Session ver.) - Lady Gaga
04. Christmas Tree - Lady Gaga feat. Space Cowboy

Trình bày: Lady GaGa
Định dạng: m4a
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 803 MB
Danh sách:
Disc 1:
01. Marry The Night - Lady GaGa
02. Born This Way - Lady GaGa
03. Government Hooker - Lady GaGa
04. Judas - Lady GaGa
05. Americano - Lady GaGa
06. Hair - Lady GaGa
07. Scheibe - Lady GaGa
08. Bloody Mary - Lady GaGa
09. Black Jesus - Amen Fashion - Lady GaGa
10. Bad Kids - Lady GaGa
11. Fashion Of His Love - Lady GaGa
12. Highway Unicorn (Road To Love) - Lady GaGa
13. Heavy Metal Lover - Lady GaGa
14. Electric Chapel - Lady GaGa
15. The Queen - Lady GaGa
16. You And I - Lady GaGa
17. The Edge Of Glory - Lady GaGa

Disc 2:
01. Born This Way (Country Road Version) - Lady GaGa
02. Judas (DJ White Shadow Remix) - Lady GaGa
03. Marry The Night (Zedd Remix) - Lady GaGa
04. Scheiße (DJ White Shadow Mugler) - Lady GaGa
05. Fashion Of His Love (Fernando Garibay Remix) - Lady GaGa

Trình bày: Lady GaGa
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 820 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage