quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 993 MB
Ca khúc: The last resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 304 MB
Ca khúc: Try and love again
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 209 MB
Ca khúc: Pretty maids all in a row
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 161 MB
Ca khúc: Victim of love
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 167 MB
Ca khúc: Wasted time (Reprise)
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 57 MB
Ca khúc: Wasted time
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 200 MB
Ca khúc: Life in the fast lane
Trình bày: Eagles
Định dạng: dsf
Chất lượng: SACD/DSD64
Kích thước: 193 MB
Ca khúc: The Last Resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: DTS 5.1, 24bit/88.2kHz
Kích thước: 414 MB
Ca khúc: Hotel California
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 140 MB
Ca khúc: The Last Resort
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 145 MB
Ca khúc: Try And Love Again
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 113 MB
Ca khúc: Pretty Maids All In A Row
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 78 MB
Ca khúc: Victim Of Love
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 93 MB
Ca khúc: Life In The Fast Lane
Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 102 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage