quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: Trước 1975
Kích thước: 398MB/436MB


Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1988
Kích thước: 421MB/482MB
Ca khúc: Chúng mình 3 đứa
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: 3 tháng tạ từ
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Yêu một mình
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Trên nhịp cầu tre
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Trên đảo Galang nghe người hát
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 38 MB
Ca khúc: Trăng phương nam
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Tình yêu đất nước
Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Tình ca trên lúa (pre 75)
Trình bày: Duy Khánh, Thanh Tuyền
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Tiếng đàn chài
Trình bày: Duy Khánh, Hà Thanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Tiếng chuông linh mụ
Trình bày: Duy Khánh, Hoàng Oanh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 22 MB
Ca khúc: Thương mấy cho vừa
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Ca khúc: Thu khóc tình sầu
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 42 MB
Ca khúc: Thơ tình cuối mùa thu
Trình bày: Duy Khánh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 26 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage