quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Cẩm Ly, Quốc Đại, Hoài Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 410MB/439MB


Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac/NRG
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 456MB/447MB
Ca khúc: Chuyện bà 8
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Bà 5
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Ngã 3 tình
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Yêu thương quay về
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Xin về với nhau
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Xin một lần thôi
Trình bày: Cẩm Ly, Lam Trường
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Vì em là con gái
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Về bên em
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Ước mơ ngọt ngào
Trình bày: Cẩm Ly, Đan Trường
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Trúc đào
Trình bày: Cẩm Ly, Quốc Đại
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Tơ duyên
Trình bày: Cẩm Ly, Quang Linh
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Tình yêu mong manh
Trình bày: Cẩm Ly
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi
Trình bày: Cẩm Ly, Quốc Đại
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage