quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2011
Kích thước: 347MB/382MB
Ca khúc: Một lần nào cho tôi gặp lại em
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Bài không tên số 2
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 33 MB
Ca khúc: Đời đá vàng
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Bài không tên cuối cùng
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 31 MB
Ca khúc: Bài không tên số 4
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Tình khúc thứ nhất
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 35 MB
Ca khúc: Bài không tên số 5
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Anh đến thăm em đêm 30
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Lời tình buồn
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Bài không tên số 8
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Bài không tên số 7
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 37 MB


Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 465MB/499MB
Ca khúc: Bài không tên số 2
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Ca khúc: Phôi pha
Trình bày: Bằng Kiều
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 34 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage