quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1980
Kích thước: 921 MB


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Cassette Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 1 GB


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1976
Kích thước: 681 MB


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1980
Kích thước: 2.2 GB
Ca khúc: Happy New Year
Trình bày: ABBA
Định dạng: wav
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Kích thước: 40 MB
Ca khúc: Happy New Year (Vinyl Rip 24bit/192kHz)
Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Kích thước: 177 MB
Ca khúc: Felicidad
Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 30 MB
Ca khúc: Happy New Year
Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage