quảng cáo inox mạ vàng

Danh sách:
01. Hotel California - Eagles
02. New Kid In Town - Eagles
03. Life In The Fast Lane - Eagles
04. Wasted Time - Eagles
05. Wasted Time (Reprise) - Eagles
06. Victim Of Love - Eagles
07. Pretty Maids All In A Row - Eagles
08. Try And Love Again - Eagles
09. The Last Resort - Eagles

Trình bày: Eagles
Định dạng: Flac
Release: 1976
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 270 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage