quảng cáo inox mạ vàng


Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2015
Kích thước: 368MB/388MB
Ca khúc: Chuyện hoa sim
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 36 MB


Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2015
Kích thước: 312MB/335MB


Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2012
Kích thước: 323MB/369MB
Ca khúc: Yêu nhau nên xa nhau
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 28 MB
Ca khúc: Tôi vẫn cô đơn
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 27 MB
Ca khúc: Căn nhà ngoại ô
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 41 MB
Ca khúc: Có thế thôi
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Nhớ nhau hoài
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 25 MB
Ca khúc: Phút cuối
Trình bày: Đan Nguyên, Lâm Thúy Vân
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 39 MB
Ca khúc: Đêm buồn tình lẻ
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Anh là ai
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Ca khúc: Trong tầm mắt đời
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 32 MB
Ca khúc: Giã từ
Trình bày: Đan Nguyên
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 29 MB
Đăng ký cập nhật
Fanpage