quảng cáo inox mạ vàng

Susan Wong - My Live Stories (2012) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Susan Wong
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2012
Kích thước: 1.28 GB
Danh sách:
01. Susan Wong - You've Got A Friend
02. Susan Wong - Billie Jean
03. Susan Wong - Something
04. Susan Wong - (They Long To Be) Close To You
05. Susan Wong - September
06. Susan Wong - You Make Me Feel Like A Natural Woman
08. Susan Wong - Perfect
10. Susan Wong - I Will Survive
11. Susan Wong - Love Will Keep Us Alive
12. Susan Wong - California Dreaming
13. Susan Wong - When You Say Nothing At All
14. Susan Wong - Sometimes When We Touch
15. Susan Wong - Have You Ever Seen The Rain
16. Susan Wong - Do That To Me One More Time
17. Susan Wong - Desperado


Download Now


Updated by admin, TG: 04/11/2016 21:41
Đăng ký cập nhật
Fanpage