quảng cáo inox mạ vàng

Smokie - From Smokie With Love (1995) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Smokie
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1995
Kích thước: 544 MB
Danh sách:
01. Smokie - Mexican Girl
02. Smokie - Baby It's You
03. Smokie - Will You Still Love Me Tomorrow
04. Smokie - Living Next Door To Alice
05. Smokie - If You Think You Know How To Love Me
06. Smokie - Take Good Care Of My Baby
07. Smokie - For A Few Dollar More
08. Smokie - Something's Been Making Me Blue
09. Smokie - Lay Back In The Arms Of Someone
10. Smokie - Wild Angels
11. Smokie - It's Your Life
12. Smokie - What Can I Do
13. Smokie - I Feel Love
14. Smokie - Angelina
15. Smokie - Can't Cry Hard Enough
16. Smokie - Naked Love
17. Smokie - Don't Play Your Rock'n'Roll To Me
18. Smokie - OH Carol
19. Smokie - Needles And Pins
20. Smokie - I'll Meet You At Midnight


Download Now

Phân loại: ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage