quảng cáo inox mạ vàng

Scorpions - Comeblack (Japan) (2011) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Scorpions
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 2011
Kích thước: 516 MB
Danh sách:
01. Scorpions - Rhythm Of Love
02. Scorpions - No One Like You
03. Scorpions - The Zoo
04. Scorpions - Rock You Like A Hurricane
05. Scorpions - Blackout
06. Scorpions - Wind Of Change
07. Scorpions - Still Loving You
08. Scorpions - Tainted Love
09. Scorpions - Children Of The Revolution
10. Scorpions - Across The Universe
11. Scorpions - Tin Soldier
12. Scorpions - All Day And All Of The Night
13. Scorpions - Ruby Tuesday
Bonus Tracks:
14. Scorpions - Big City Nights
15. Scorpions - Still Loving You
16. Scorpions - Shapes Of Things


Download Now


Updated by admin, TG: 17/01/2017 10:34
Phân loại: , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage