quảng cáo inox mạ vàng

Roxette - Look Sharp! (Japan Edition) (1994) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Roxette
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1994
Kích thước: 445 MB
Danh sách:
01. Roxette - The Look
02. Roxette - Dressed For Success
03. Roxette - Sleeping Single
04. Roxette - Paint
05. Roxette - Dance Away
06. Roxette - Cry
07. Roxette - Chances
08. Roxette - Dangerous
09. Roxette - Half A Woman, Half A Shadow
10. Roxette - View From A Hill
11. Roxette - (I Could Never) Give You Up
12. Roxette - Shadow Of A Doubt
13. Roxette - Listen To Your Heart


Download Now

Phân loại: ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage