quảng cáo inox mạ vàng

Roulette (2013) - Blue [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Hurt Lovers - Blue
2 Without You - Blue
3 Break My Heart - Blue
4 Ayo - Blue
5 Risk It All - Blue
6 Heart On My Sleeve - Blue
7 We've Got Tonight - Blue
8 Paradise - Blue
9 Black Box - Blue
10 Broken - Blue
11 Break You Down - Blue
12 All I Need - Blue
13 I Can - Blue

Trình bày: Blue
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 388 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 30/03/2013 19:05
Phân loại: , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage