quảng cáo inox mạ vàng

Romantic - Anh Thơ [FLAC]

Danh mục: Track   
Danh sách:
01. Solvejgs Lied (Khúc Hát Nàng Solvejgs) - Anh Thơ
02. Caro Nome From Rigoletto (Cái Tên Trìu Mến Nhất) - Anh Thơ
03. Mein Herr Marquis From Die Fledermaus (Hầu Tước Yêu Quý Của Tôi) - Anh Thơ
04. Wiegenlied (Hát Ru) - Anh Thơ
05. Ước Mơ - Anh Thơ
06. Die Forelle (Cá Hồi) - Anh Thơ
07. La Serenata Sentimentale (Nhạc Chiều) - Anh Thơ
08. Der Holle Rache From Die Zauberflote (Nữ Hoàng Đêm Tối) - Anh Thơ
09. La Traviata (Chúc Rượu) - Anh Thơ

Trình bày: Anh Thơ
Định dạng: Flac
Release: 2012
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 236 MB


Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage