quảng cáo inox mạ vàng

Patricia Barber - Live: A Fortnight in France (2004) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Patricia Barber
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2004
Kích thước: 1.28 GB
Danh sách:
A1. Patricia Barber - Gotcha
A2. Patricia Barber - Danson La Gigue
A3. Patricia Barber - Crash
B1. Patricia Barber - Laura
B2. Patricia Barber - Pieces
C1. Patricia Barber - Blue Prelude
C2. Patricia Barber - Witchcraft
C3. Patricia Barber - Norwegian Wood
D1. Patricia Barber - White World
D2. Patricia Barber - Call Me


Download Now


Updated by admin, TG: 05/12/2016 15:22
Đăng ký cập nhật
Fanpage