quảng cáo inox mạ vàng

Nino Rota - The Godfather (1972) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Nino Rota
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1972
Kích thước: 174 MB
Danh sách:
01.Nino Rota - Main Title (The Godfather Waltz)
02.Nino Rota - I Have But One Heart
03.Nino Rota - The Pickup
04.Nino Rota - Connie's Wedding
05.Nino Rota - The Halls Of Fear
06.Nino Rota - Sicilian Pastorale
07.Nino Rota - Love Theme From The Godfather
08.Nino Rota - The Godfather Waltz
09.Nino Rota - Apollonia
10.Nino Rota - The New Godfather
11.Nino Rota - The Baptism
12.Nino Rota - The Godfather Finale


Download Now


Updated by admin, TG: 24/11/2016 14:54
Đăng ký cập nhật
Fanpage