quảng cáo inox mạ vàng

Modern Talking - The Final Album (2003) (24bit/44.1kHz) [DTS 5.1] [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2003
Kích thước: 2.12 GB
Danh sách:
01. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul
02. Modern Talking - You Can Win If You Want
03. Modern Talking - Cheri Cheri Lady
04. Modern Talking - Brother Louie
05. Modern Talking - Atlantis Is Calling (S. O. S. - For Love)
06. Modern Talking - Geronimo's Cadillac
07. Modern Talking - Jet Airliner
08. Modern Talking - In 100 Years
09. Modern Talking feat. Eric Singleton - You're My Heart, You're My Soul
10. Modern Talking feat. Eric Singleton - Brother Louie
11. Modern Talking feat. Eric Singleton - You Are Not Alone
12. Modern Talking feat. Eric Singleton - Sexy Sexy Lover
13. Modern Talking feat. Eric Singleton - China In Her Eyes
14. Modern Talking feat. Eric Singleton - Don't Take Away My Heart
15. Modern Talking - Win The Race (Radio Version)
16. Modern Talking - Last Exit To Brooklyn (Vocal Version)
17. Modern Talking - Ready For The Victory (Radio Version)
18. Modern Talking - Juliet (Radio Version)
19. Modern Talking - TV Makes The Superstar (Radio Version)
20. Bonus: Cheri Cheri Lady (Sound)
21. Bonus: Brother Louie (Sound)


Download Now


Updated by admin, TG: 04/01/2017 14:47
Đăng ký cập nhật
Fanpage