quảng cáo inox mạ vàng

Modern Talking - The 1st Album (1985) (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành:
Kích thước: 1.7 GB
Danh sách:
01. Modern Talking -  You're My Heart, You're My Soul
02. Modern Talking -  You Can Win If You Want
03. Modern Talking -  There's Too Much Blue In Missing You
04. Modern Talking -  Diamonds Never Made A Lady
05. Modern Talking -  The Night Is Yours - The Night Is Mine
06. Modern Talking -  Do You Wanna
07. Modern Talking -  Lucky Guy
08. Modern Talking -  One In A Million
09. Modern Talking -  Bells Of Paris


Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage