quảng cáo inox mạ vàng

Modern Talking - 30 (The New Best Of Album) (2014) [DTS 5.1] [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Modern Talking
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz, DTS 5.1
Năm phát hành: 2014
Kích thước: 2.92 GB
Danh sách:
CD 1:
01. Modern Talking - Just We Two (New Hit Version)
02. Modern Talking - TV Makes The Superstar (Remastered)
03. Modern Talking - Juliet (Remastered)
04. Modern Talking - Ready For The Victory (Remastered)
05. Modern Talking - Last Exit To Brooklyn (Remastered)
06. Modern Talking - Win The Race (Remastered)
07. Modern Talking - Don't Take Away My Heart (Remastered)
08. Modern Talking - China In Her Eyes (Remastered)
09. Modern Talking - Sexy Sexy Lover (Remastered)
10. Modern Talking - You Are Not Alone (Remastered)
11. Modern Talking - Brother Louie '98 (Remastered)
12. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul '98 (Remastered)
13. Modern Talking - In 100 Years (Remastered)
14. Modern Talking - Jet Airliner (Remastered)
15. Modern Talking - Give Me Peace On Earth (Remastered)
16. Modern Talking - Geronimo's Cadillac (Remastered)
17. Modern Talking - Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) (Remastered)
18. Modern Talking - Brother Louie (Remastered)
19. Modern Talking - Cheri Cheri Lady (Remastered)
20. Modern Talking - You Can Win If You Want (Remastered)
21. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Remastered)

CD 2:
01. Modern Talking - Brother Louie (Bassflow 3.0 Single Mix)
02. Modern Talking - Give Me Peace On Earth (New Hit Version)
03. Modern Talking - Just Like An Angel (New Hit Version)
04. Modern Talking - You're The Lady Of My Heart (New Hit Version)
05. Modern Talking - TV Makes The Superstar (Alternative Single Version)
06. Modern Talking - Brother Louie '99 (DJ Cappiccio Radio Mix)
07. Modern Talking - Brother Louie (Bassflow 3.0 Extended Mix)
08. Modern Talking - Your'e My Heart, Your'e My Soul (Paul Masterson Dub)
09. Modern Talking - You're My Heart, You're My Soul (Extended Version - So 80's Remaster by Blank...
10. Modern Talking - '30th Annivesary Megamix 2014-2015'


Download Now


Updated by admin, TG: 17/12/2016 09:59
Đăng ký cập nhật
Fanpage