quảng cáo inox mạ vàng

Mất Cảm Giác Yêu - Khắc Việt [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Anh Khác Hay Em Khác - Khắc Việt
2 Mất Cảm Giác Yêu - Khắc Việt
3 Anh Cần Em - Khắc Việt
4 đêm Trắng - Khắc Việt
5 Phải Xa Nhau (Version 1) - Khắc Việt
6 Anh Yêu Em Lắm - Khắc Việt
7 Chỉ Anh Hiểu Em - Khắc Việt
8 Lại Một Lần Nữa - Khắc Việt
9 Phải Xa Nhau (Acoustic Version) - Khắc Việt

Trình bày: Khắc Việt
Định dạng: Flac
Release: 2011
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 251.2 MB

DEMO MP3 - ZINGMP3:Download Now


Updated by admin, TG: 10/11/2012 13:13
Đăng ký cập nhật
Fanpage