quảng cáo inox mạ vàng

[LVCD122] Chế Linh - Xuân tha hương, Xuân lạc xứ (1997) [FLAC/NRG]

Danh mục: Album   


Trình bày: Chế Linh
Định dạng: Flac/NRG
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1997
Kích thước: 349MB/376MB
Danh sách:
01. Chế Linh - Mùa xuân của mẹ
02. Chế Linh - Mùa xuân lá khô
03. Chế Linh - Mùa xuân đó có em
04. Chế Linh - Xuân này con không về
05. Chế Linh - Mùa xuân trông thư em
06. Chế Linh - Tôi sẽ về
07. Chế Linh - Đan áo mùa xuân
08. Chế Linh - Đồn vắng chiều xuân
09. Chế Linh - Tôi chưa có mùa xuân
10. Chế Linh - Xuân quê hương, Xuân lạc xứ


FLAC

Download Now


NRG

Download Now

Đăng ký cập nhật
Fanpage