quảng cáo inox mạ vàng

Lady Gaga - The Fame Monster (2009) (Vinyl Rip 24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Lady Gaga
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 2009
Kích thước: 1.4 GB
Danh sách:
01. Lady Gaga - Bad Romance
02. Lady Gaga - Alejandro
03. Lady Gaga - Monster
04. Lady Gaga - Speechless
05. Lady Gaga - Dance In The Dark
06. Lady Gaga - Telephone
07. Lady Gaga - So Happy I Could Die
08. Lady Gaga - Teeth


Download Now


Updated by admin, TG: 12/12/2016 14:55
Đăng ký cập nhật
Fanpage