quảng cáo inox mạ vàng

Hưng - Đàm Vĩnh Hưng [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 Hà Nội café ơi! - Đàm Vĩnh Hưng
2 Một đêm êm đềm - Đàm Vĩnh Hưng
3 Đường xa ướt mưa - Đàm Vĩnh Hưng
4 My baby you - Đàm Vĩnh Hưng
5 Xin lỗi tình yêu - Đàm Vĩnh Hưng
6 Trái tim còn đau - Đàm Vĩnh Hưng
7 Ngàn năm vẫn đợi - Đàm Vĩnh Hưng
8 Chén đắng - Đàm Vĩnh Hưng
9 Sao đổi ngôi - Đàm Vĩnh Hưng
10 Lệ đá - Đàm Vĩnh Hưng
11 Hãy nhìn lại mình đi - Đàm Vĩnh Hưng
12 Không phải em - Đàm Vĩnh Hưng
13 Về đi thôi hỡi em - Đàm Vĩnh Hưng
14 Tình yêu còn đâu - Đàm Vĩnh Hưng

Ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng
Định dạng: Flac
Release: 2004
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 486 MB

Download Now


Updated by admin, TG: 08/11/2012 12:46
Phân loại: , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage