quảng cáo inox mạ vàng

부엉 / Hoot - SNSD (Girls' Generation) [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
1 훗 / Hoot - SNSD
2 내 잘못이죠 / Mistake - SNSD
3 단짝 / My Best Friend - SNSD
4 일어나 / Wake Up - SNSD
5 첫눈에... / Snowy Wish - SNSD

Trình bày: SNSD (Girls' Generation)
Định dạng: Flac
Release: 2010
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 129 MB

DEMO MP3 - NHACCUATUI:
          

Download Now


Updated by admin, TG: 17/11/2012 08:11
Phân loại: , , , ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage