quảng cáo inox mạ vàng

George Michael - Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990) (Vinyl Rip 24bit/64kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: George Michael
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/64kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1990
Kích thước: 757 MB
Danh sách:
Slide A:
01. George Michael - Praying for Time
02. George Michael - Freedom 90
03. George Michael - They Won't Go When I Go
04. George Michael - Something To Save
05. George Michael - Cowboys And Angels

Slide B:
01. George Michael - Waiting For That Day
02. George Michael - Mothers Pride
03. George Michael - Heal The Pain
04. George Michael - Soul Free
05. George Michael - Waiting (Reprise)


Download Now


Updated by admin, TG: 10/01/2017 11:24
Đăng ký cập nhật
Fanpage