quảng cáo inox mạ vàng

Điều khoản

1. Các thành viên tham gia và đăng ký web losslessplus.com cùng thống nhất có chung mục đích chia sẻ và hội tụ đam mê với dòng nhạc chất lượng cao.
2. Các bạn tham gia thành viên phải có ý thức , tự nguyện và trách nhiệm cùng đóng góp ý kiến, vật chất, công sức để cộng đồng những người yêu nhạc chất lượng cao ngày càng mở rộng.
3. Các thành viên cùng thống nhất nguyên tắc của cộng đồng trong losslessplus.com là: Không hoạt động vì lợi nhuận, toàn bộ các khoản đóng góp là do các thành viên tự nguyện với mục tiêu phục vụ cho hoạt động chung của cộng đồng.
4. Các thành viên cùng thống nhất nguồn nhạc được chia sẻ là nguồn nhạc có sẵn trên mạng internet và việc sử dụng phải ghi rõ nguồn.
5. Các thành viên cùng thống nhất xác nhận vai trò của chúng tôi là người hỗ trợ vì chung đam mê âm nhạc chất lượng cao.
6. Các thành viên cùng thống nhất hiểu rõ các ký hiệu viết tắt trong toàn bộ nội dung của losslessplus.com