quảng cáo inox mạ vàng

Phân biệt nhạc MP3 với nhạc LOSSLESS

Đây là thắc mắc chung của các newbie làm quen với nhạc lossless, sau đây là tut chỉ ra sự khác biệt giữa nhạc Lossless, Mp3 128kbps & Mp3 320kbps.

Kiểm tra dải tần của âm thanh (âm trường)
Để kiểm tra quang phổ ta sử dụng các phần mềm Adobe Audition, Audacity hoặc Spek. Nếu bạn chỉ cần kiểm tra quang phổ âm thanh thì nên cài phần mềm nhỏ gọn như Audacity hoặc Spek. Trong bài mình sử dụng Adobe Audition.
Download Audacity:

Download Spek:

- Quang phổ lossless:


=> Dễ thấy quang phổ mỗi kênh đều phủ đầy tần số mẫu, âm thanh chân thực như đĩa gốc.

- Quang phổ nhạc MP3 320kpbs:


=> Quang phổ của 2 kênh bị cắt tại 20kHz, như vậy so với nhạc lossless thì nhạc MP3 320kpbs bị mất đi khoảng âm thanh có tần số trên 20kHz nên âm trường bị thu hẹp, âm hình bị sai lệch, âm thanh không chân thực.

- Quang phổ nhạc MP3 128kpbs:


=> Quang phổ 2 kênh bị cắt tại 17kHz (tệ hơn MP3 320kpbs), so với nhạc lossless thì nhạc MP3 128kpbs bị mất đi khoảng âm thanh có tần số trên 17kHz, âm thanh bị sai lệch nhiều.