quảng cáo inox mạ vàng

Boney M. - Take The Heat Off Me (Sony BMG Remaster 2007) (1976) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Boney M.
Định dạng: Flac
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Năm phát hành: 1995
Kích thước: 333 MB
Danh sách:
01. Boney M. - Daddy Cool
02. Boney M. - Take The Heat Off Me
03. Boney M. - Sunny
04. Boney M. - Baby Do You Wanna Bump
05. Boney M. - No Woman No Cry
06. Boney M. - Fever
07. Boney M. - Got A Man On My Mind
08. Boney M. - Lovin' Or Leavin'
09. Boney M. - New York City (bonus track)
10. Boney M. - Perfect (performed by Liz Mitchell) (bonus track)


Download Now

Phân loại: ,
Đăng ký cập nhật
Fanpage