quảng cáo inox mạ vàng

Best Selection Non Stop Mix (2013) - SNSD (Girls' Generation) [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
01. Opening - SNSD
02. FLOWER POWER - SNSD
03. The Boys (Japanese Ver.) - SNSD
04. Reflection - SNSD
05. PAPARAZZI - SNSD
06. BAD GIRL - SNSD
07. GENIE (Japanese Ver.) - SNSD
08. BOOMERANG - SNSD
09. T. O. P - SNSD
10. you-aholic - SNSD
11. MR. TAXI - SNSD
12. Animal - SNSD
13. HOOT (Japanese Ver.) - SNSD
14. Run Devil Run (Japanese Ver.) - SNSD
15. I'm a Diamond - SNSD
16. Girls & Peace - SNSD
17. Oh! (Japanese Ver.) - SNSD
18. THE GREAT ESCAPE - SNSD
19. Gee (Japanese Ver.) - SNSD
20. Let It Rain - SNSD
21. Stay Girls - SNSD

Trình bày: SNSD (Girls' Generation)
Định dạng: Flac
Release: 2013
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 451 MB


Download Now


Updated by admin, TG: 10/04/2013 13:59
Đăng ký cập nhật
Fanpage