quảng cáo inox mạ vàng

[Beethoven] The Violin Sonatas - Anne-Sophie Mutter & Lambert Orkis [FLAC]

Danh mục: Album   
Danh sách:
CD 1:
Sonata for Violin and Piano No.1 in D, Op.12 No.1
Sonata for Violin and Piano No.2 in A, Op.12 No.2
Sonata for Violin and Piano No.3 in E flat, Op.12 No.3

CD 2:
Sonata for Violin and Piano No.4 in A minor, Op.23
Sonata for Violin and Piano No.5 in F, Op.24 - "Spring"
Allegro in G major, for mechanical clock, WoO33/3 - Arr.: Willy Hess

CD 3:
Sonata for Violin and Piano No.6 in A, Op.30 No.1
Sonata for Violin and Piano No.7 in C minor, Op.30 No.2
Sonata for Violin and Piano No.8 in G, Op.30 No. 3
Contredanses, WoO 14 - Arrangement: Willy Hess - Nos. 4 & 7

CD 4:
Sonata for Violin and Piano No.9 in A, Op.47 - "Kreutzer"
Sonata for Violin and Piano No.10 in G, Op.96
Minuet in G, WoO 10 No.2 - Arr.: Mischa Elman

Thể hiện:  Anne-Sophie Mutter &  Lambert Orkis
Định dạng: Flac
Release: 1998
Chất lượng: 16bit/44.1kHz
Kích thước: 1.05 GB
Download Now

Updated by admin, TG: 15/11/2012 17:19
sachoaxoan Email
13/11/2012 16:02
Link đã die, thất vọng dần dần
admin Trả lời vào 15/11/2012 17:20
hehe minh bị del phát mấy trăm gb bh up lại nè có sao đâu, up cho bạn nè hehe
Trang đầu 1 Trang cuối
Đăng ký cập nhật
Fanpage