quảng cáo inox mạ vàng

Amber Rubarth - Scribbled Folk Symphonies (2016) (Binaural+) (24bit/192kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: Amber Rubarth
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/192kHz
Năm phát hành: 2016
Kích thước: 1.49 GB
Danh sách:
1. Amber Rubarth - You Got Through
2. Amber Rubarth - How To Get By
3. Amber Rubarth - Ball And Chain
4. Amber Rubarth - Losing My Religion
5. Amber Rubarth - Any Time
6. Amber Rubarth - Grass Top
7. Amber Rubarth - In The Creases
8. Amber Rubarth - Along For The Ride
9. Amber Rubarth - I Didn't Understand
10. Amber Rubarth - Letter To My Lonier Self
11. Amber Rubarth - When Will The Spring
12. Amber Rubarth - Getting Through
13. Amber Rubarth - Lay Your Burden Down


Download Now


Updated by admin, TG: 05/12/2016 12:59
Đăng ký cập nhật
Fanpage