quảng cáo inox mạ vàng

ABBA - Super Trouper (1980) (Vinyl Rip 24bit/96kHz) [FLAC]

Danh mục: Album   


Trình bày: ABBA
Định dạng: Flac
Chất lượng: 24bit/96kHz, Vinyl Rip
Năm phát hành: 1980
Kích thước: 921 MB
Danh sách:
01. ABBA - Super Trouper
02. ABBA - The Winner Takes It All
03. ABBA - On And On And On
04. ABBA - Andante, Andante
05. ABBA - Me And I
06. ABBA - Happy New Year
07. ABBA - Our Last Summer
08. ABBA - The Piper
09. ABBA - Lay All Your Love On Me
10. ABBA - The Way Old Friends Do


Download Now


Updated by admin, TG: 24/01/2017 16:25
Đăng ký cập nhật
Fanpage